ΟΔΗΓΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Powered by Castrol

 

Oι προδιαγραφές των λαδιών κινητήρα αλλάζουν.Ο ACEA (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αυτοκινήτου ) ως εκπρόσωπος των μεγάλων Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτου , εισήγαγε ένα νέο πλαίσιο προδιαγραφών και κατηγοριών για τα λάδια του κινητήρα.Με το νέο πλαίσιο πρέπει να συμορφωθούν όλοι οι κατασκευαστές λαδιών που χρησιμοποιούν προδιαγραφές ACEA για τα προϊόντα τους.Βάσει των νέων προδιαγραφών ( που παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω ) , οι δοκιμές κινητήρων που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση λαδιών κατά ACEA γίνονται ακόμα πιο απαιτητικές , για να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα όπως :

  • — τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στις μεθόδους σχεδίασης και κατασκευής κινητήρων , όπως λ.χ. η μείωση των λειτουργικών ανοχών.
  • — τη χρήση νέων υλικών και πιο ανθεκτικών εξαρτημάτων.
  • — την αύξηση της ειδικής ισχύος που αποδίδουν οι κινητήρες
  • — την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία αναφορικά με την εκπομπή καυσαερίων και τα παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού.

————————————————————————————————————————————————-

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αυτοκινήτου (ACEA) απαρτίζεται απο μεγάλες βιομηχανίες που παράγουν αυτοκίνητα σε Ευρώπη και Ιαπωνία.Οι προδιαγραφές του ACEA είναι πιο κοντινές στις Ευρωπαϊκές συνθήκες οδήγησης & γενικά είναι αυστηρότερες απο τις αντίστοιχες αμερικάνικες.Κατηγοριοποιούν τις εφαρμογές των λιπαντικών με λατινικά γράμματα :

——————————————-

Α_/Β_ –> Για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου σε επιβατικά και ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα

Α1/Β1 –> Για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου , ειδικά σχεδιασμένους για χρήση χαμηλού ιξώδους / χαμηλής τριβής.

Α3/Β3 –> Για γενική χρήση σε μεγάλη γκάμα κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου .Τυπικά χρησιμοποιείται σε παλαιότερα οχήματα.

Α3/Β4 –> Για βενζινοκινητήρες υψηλής απόδοσης και πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού , κατάλληλο επίσης και για εφαρμογές που υπάγονται στην Α3/Β3

Α5/Β5 –> Για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής σε κινητήρες υψηλής απόδοσης , βενζίνης και πετρελαίου,σχεδιασμένους ειδικά για χρήση λαδιού χαμηλού ιξώδους / χαμηλής τριβής.Προσφέρει οικονομία καυσίμου 2,5% σε σχέση με ένα λάδι 15W-40.

———————————

C_ –> Λιπαντικά Low SAPS για οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων ( καταλύτες / φίλτρα σωματιδίων )

C1 –> Για χρήση σε υψηλής απόδοσης κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου , με υψηλής απόδοσης αντιρυπαντικά συστήματα , όπως τριοδικούς καταλύτες και φίλτρα σωματιδίων . Χαμηλή περιεκτικότητα θειούχου τέφρας ( <0,5%)

C2 –> Για χρήση σε υψηλής απόδοσης κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου , με υψηλής απόδοσης αντιρυπαντικά συστήματα , όπως τριοδικούς καταλύτες και φίλτρα σωματιδίων . Χαμηλή περιεκτικότητα θειούχου τέφρας ( <0,8%)

C3 –> Για χρήση σε υψηλής απόδοσης κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου , με υψηλής απόδοσης αντιρυπαντικά συστήματα , όπως τριοδικούς καταλύτες και φίλτρα σωματιδίων . Χαμηλή περιεκτικότητα θειούχου τέφρας ( <0,8%)

C4 –> Για χρήση σε υψηλής απόδοσης κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου , με υψηλής απόδοσης αντιρυπαντικά συστήματα , όπως τριοδικούς καταλύτες και φίλτρα σωματιδίων . Χαμηλή περιεκτικότητα θειούχου τέφρας ( <0,5%)

————————

E_ –> Για βαρέα επαγγελματικά οχήματα

E1 –> Δεν ισχύει πλέον

Ε2 –> Δεν ισχύει πλέον . Απλή βασική προδιαγραφή για βαρέα οχήματα.

Ε3 –> Δεν ισχύει πλέον . Βελτιωμένη προστασία και αυξημένα διαστήματα αλλαγής σε σχέση με την Ε2.Παρόλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιορισμένα.

Ε4 –> Βελτιωμένη προστασία και αυξημένα διαστήματα αλλαγής σε σχέση με την Ε3.Κατάλληλη για κινητήρες Euro V.

E5 –> Δεν ισχύει πλέον. Βελτιωμένη προστασία και αυξημένα διαστήματα αλλαγής σε σχέση με την Ε3.Την διαδέχτηκε η Ε7.

Ε6 –> Χαμηλής εκπομπής ρύπων έκδοση της Ε4, για οχήματα με EGR , με ή δίχως DPF και SCR . Κατάλληλη για κινητήρες Euro V.

E7 –> Yψηλότερη απόδοσης εκδοχή της Ε5. Για κινητήρες χωρίς DPF , και για τους περισσότερους κινητήρες με τεχνολογία EGR & SCR.Κατάλληλη για κινητήρες Euro V

E9 –> Χαμηλής εκπομπής ρύπων έκδοση της Ε7, για οχήματα με EGR , με ή δίχως DPF και SCR . Κατάλληλη για κινητήρες Euro V.

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) καθορίζει τις αμερικανικές απαιτήσεις και τα ποιοτικά κριτήρια.Οι προδιαγραφές καλύπτουν την αγορά βενζινοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων και των πετρελαιοκίνητων επαγγελματικών , ενώ δεν υπάρχει προδιαγραφή για πετρελαιοκίνητα επιβατικά.

———————————————–

S ( Service )_ = Κατηγορία Εφαρμογής για Βενζινοκινητήρες

SN –> Εισήχθη τέλη του 2010 για τα οχήματα του 2011 και παλαιότερα , σχεδιασμένη να παρέχει βελτιωμένη προστασία στις υψηλές θερμοκρασίες , να εμποδίζει αποτελεσματικότερα τις επικαθίσεις στα έμβολα και να είναι περισσότερο συμβατό με τα ελαστομερή , σε σχέση με την προγενέστερη προδιαγραφή SM.Η νέα προδιαγραφή API SN σε συνδυασμό με την αντίστοιχη νέα ILSAC GF-5 διασφαλίζουν ότι ένα υψηλής ποιότητας μοντέρνο λιπαντικό θα παρέχει βελτιωμένη οικονομία καυσίμου , προστασία του turbo,συμβατότητα με συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων και σταθερότητα λίπανσης με τη χρήση διάφορων τύπων καυσίμων.

SM –> Για χρήση στους περισσότερους σύγχρονους κινητήρες αυτοκινήτων μέχρι σήμερα, εισήχθη το 2004. Τα λιπαντικά ποιοτικής στάθμης SM χαρακτηρίζονται απο αυξημένη αντίσταση στην οξείδωση , βελτιωμένη προστασία απο επικαθίσεις , καλύτερη προστασία έναντι της φθοράς και καλύτερη απόδοση στις χαμηλές θερμοκρασίες,καθόλη τη διάρκεια ζωής του λαδιού.

SL –> Για κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων κατασκευής πρίν το 2004

SJ –> Για κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων κατασκευής πρίν το 2001

SH –> Για κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων κατασκευής πρίν το 1996

SG –> Για κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων κατασκευής πρίν το 1993

SF –> Για κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων κατασκευής πρίν το 1988

———————-

C ( Commercial ) = Για πετρελαιοκινητήρες βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

CJ-4 –> Εισήχθη το 2007.Για χρήση σε σύγχρονους ταχύστροφους πετρελαιοκινητήρες τελευταίας γενιάς ,συμβατή με τους αυστηρότερους κανονισμούς εκπομπών ρύπων.Τα λιπαντικά με προδιαγραφή CJ-4 είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν κινητήρες με εξελιγμένα συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων , με χρήση καύσιμο diesel περιεκτικότητας σε θείο 0,05% κατά βάρος. Μπορεί να αντικαταστήσει τα λάδια παλαιότερων προδιαγραφών ανά περίπτωση.

CI-4 –> Εισήχθη το 2002.Για χρήση σε ταχύστροφους πετρελαιοκινητήρες μεγάλης ιπποδύναμης,συμβατή με τους αυστηρότερους κανονισμούς εκπομπών ρύπων.Τα λιπαντικά με προδιαγραφή CΙ-4 είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν κινητήρες με εξελιγμένα συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων, όπως με EGR, με χρήση καύσιμο diesel περιεκτικότητας σε θείο 0,5% κατά βάρος.Μπορεί να αντικαταστήσει τα λάδια προδιαγραφής CD,CE,CF-4,CG-4,CH-4.

CH-4 –> Εισήχθη το 1998.Για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες ,συμβατή με τους κανονισμούς εκπομπών ρύπων του 1998.Τα λιπαντικά με προδιαγραφή CΗ-4 είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν κινητήρες με χρήση καύσιμο diesel περιεκτικότητας σε θείο 0,5% κατά βάρος.Μπορεί να αντικαταστήσει τα λάδια προδιαγραφής CD,CE,CF-4,CG-4

CG-4 –> Εισήχθη το 1995.Για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες ,ατμοσφαιρικούς και υπερτροφοδοτούμενους , που λειτουργούν με καύσιμο diesel περιεκτικότητας σε θείο 0,5% κατά βάρος.Μπορεί να αντικαταστήσει τα λάδια προδιαγραφής CD,CE,CF-4

CF , CF-2 , CF-4 –> Εισήχθησαν πρίν το 1994.Για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες ,ατμοσφαιρικούς και υπερτροφοδοτούμενους .Μπορεί να αντικαταστήσει τα λάδια προδιαγραφής CD,CE

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

Προδιαγραφές κατασκευαστών αυτοκινήτων (ΟΕΜ) . Οι κατασκευαστές απαιτούν πλέον τη χρήση λαδιών που πληρούν τις δικές τους νόρμες.

———————-

Προδιαγραφές Mercedes-Benz

MB 228.1–> Πολύτυπα λάδια για υπερτροφοδοτούμενους πετρελαιοκινητήρες.

ΜΒ 228.3 –> Υπερυψηλής απόδοσης λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων (SHPD) , για υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού μέχρι 45,000 km

ΜΒ 228.5 –> Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων (UHPD) , για κινητήρες turbo υψηλής πίεσης .Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής μέχρι 45,000 km σε ελαφρά φορτηγά και μέχρι 160,000 km σε βαρέα φορτηγά με σύστημα ένδειξης διαστημάτων συντήρησης.

ΜΒ 228.51 –> Για εξαιρετικά υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρες με φίλτρο σωματιδίων και προδιαγραφή εκπομπής καυσαερίων Euro IV.

MB 229.1 –> Λιπαντικά για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες .Αυστηρότερες απαιτήσεις απο των ACEA A2/A3 & B2/B3.

MB 229.3 –> Πλήρως συνθετικά λιπαντικά , όμοια με την 229.1 αλλά με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής , μέχρι 30,000 km

MB 229.31 –> Λιπαντικά κινητήρα για επιβατικά αυτοκίνητα με σύστημα αντιρύπανσης και απαίτηση χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα.

ΜΒ 229.5 –> Λιπαντικά κινητήρα για επιβατικά αυτοκίνητα με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού μέχρι και 20,000 km . Εγκεκριμένες ρευστότητες : 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 ανάλογα τον κινητήρα.

MB 229.51 –> Λιπαντικά κινητήρα για επιβατικά αυτοκίνητα με σύστημα αντιρύπανσης και εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού μέχρι και 20,000 km . Low SAPS & Euro IV + .Εγκεκριμένες ρευστότητες : 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-40,5W-50 ανάλογα τον κινητήρα.

—————————

Προδιαγραφές Group BMW (BMW,Mini,Rolls-Royce)

BMW Longlife-98 –> Για όλα τα οχήματα BMW κατασκευής απο το 1998 μέχρι το 2000 . Μπορεί να αντικαταστήσει το λάδι BMW Special.

BMW Longlife-01 –> Για όλα τα οχήματα BMW κατασκευής απο το 2000 μέχρι το 2003 . Μπορεί να αντικαταστήσει το λάδι BMW Special & BMW Longlife-98

BMW Longlife-04 –> Για όλα τα οχήματα BMW κατασκευής απο το 2004 και μετά εξοπλισμένα με συστήματα αντιρύπανσης και για χρήση εκτεταμένων διαστημάτων συντήρησης.

—————————

Προδιαγραφές VW Group [VAG] (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda,Bentley,Bugatti,Lamborghini,Porsche).

VW 501 01 –> Πολύτυπα λάδια κινητήρα χωρίς χαρακτηριστικά χαμηλού ιξώδους , κατάλληλα για βενζινοκινητήρες και ατμοσφαιρικούς πετρελαιοκινητήρες.Για κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων κατασκευής πρίν το 2000

VW 502 00 –> Λιπαντικά χαμηλού ιξώδους , κατάλληλα για βενζινοκινητήρες που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες.

VW 503 00 –> Υπερκαλύπτει την 502 00, προσφέρει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής για 30,000 km ή δύο έτη.

VW 503 01 –> Για υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού , περιλαμβάνει και εξειδικευμένες εφαρμογές.

VW 504 00 –> Πρόσφατη προδιαγραφή για βενζινοκινητήρες με ή χωρίς εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης , Longlife.

VW 505 00 –> Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων για όλες τις εποχές.

VW 505 01 –> Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων για όλες τις εποχές, με σύστημα ψεκασμού αντλίας-μπέκ (PD)

VW 506 00 –> Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων για εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης 50,000 km ή δύο έτη.

VW 506 01 –> Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων με σύστημα ψεκασμού αντλίας-μπέκ (PD) και εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης, περιλαμβάνει και εξειδικευμένες εφαρμογές.

VW 507 00 –> Πρόσφατη προδιαγραφή πετρελαιοκινητήρων με ή χωρίς εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης Longlife ,Low SAPS ,Euro IV, εξοπλισμένα με συστήματα αντιρύπανσης .

——————————-

Προδιαγραφές Group Ford ( Ford , Lincoln , Mazda)

WSS-M2C913-A –> Για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου απο το 1998 και μετά.Αντικατεστάθη απο την WSS-M2C913-B

WSS-M2C913-Β –> Για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου , με εξαίρεση τα μοντέλα Ford Focus RS (2009 και μετά) και Ford Galaxy 1.9 TDi-PD

WSS-M2C913-C –> Για κινητήρες Duratec & Duratorq απο το 2009 και μετά.Υπερκαλύπτει την προηγούμενη προδιαγραφή WSS-M2C913-B και άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παλαιότερα μοντέλα.

WSS-M2C917-Α –> Για κινητήρες Ford TDi-PD

WSS-M2C934-B –> Για ορισμένους πετρελαιοκινητήρες απο το 2009 και μετά , Low SAPS

——————————

Προδιαγραφές Group GM-General Motors (Opel , Chevrolet , Cadillac , Buick , GMC , Vauxhall , Holden)

GM-LL-A-025 –> Λάδι βενζινοκινητήρων για ορισμένα οχήματα κατασκευής απο το 2002 και μετά.Μέγιστο διάστημα αλλαγής 30,000 km ή δύο έτη.

GM-LL-B-025 –> Λάδι πετρελαιοκινητήρων για ορισμένα οχήματα κατασκευής απο το 2002 και μετά.Μέγιστο διάστημα αλλαγής 50,000 km ή δύο έτη.

dexos 2 –> Η πιο πρόσφατη προδιαγραφή για οχήματα της GM απο το 2010 και μετά.Συμβατή με τις προηγούμενες GM-LL-A-025 & GM-LL-B-025

——————–

Προδιαγραφές Group Renault (Renault , Dacia , Samsung Motors)

RN0700 –> Για ατμοσφαιρικούς βενζινοκινητήρες ,συμβατή με Renault “0” level tests και ACEA A3/B4 ή A5/B5.Για χρήση σε κινητήρες όπως π.χ. ο F4R – 2.0 16V και άλλους.

RN0710 –> Για κινητήρες βενζίνης (νορμάλ & υπερτροφοδοτούμενους) και πετρελαίου , χωρίς DPF , συμβατή με Renault “1” level tests και ACEA A3/B4 .Για χρήση σε κινητήρες όπως π.χ.ο F9Q – 1.9 dCi και άλλους.

RN0720 –> Για κινητήρες πετρελαίου με συστήματα αντιρύπανσης ( DPF ) συμβατή με Renault “2” level tests και ACEA C3+,C4 Για χρήση σε κινητήρες όπως π.χ. o M9Rb – 2.0 dCi και άλλους.

————————————

Προδιαγραφές Group PSA : Peugeot – Citroen

PSA B71 2290 –> Εισήχθη το 2009.Low SAPS για κινητήρες με φίλτρο σωματιδίων και εκπομπές ρύπων Εuro V.Σχετική της ACEA C2 , C3 και επιπλέον καλύπτει και πρόσθετες δοκιμές της PSA.

PSA B71 2294 –> Εισήχθη το 2009.Σχετική της ACEA A3/B4 και επιπλέον καλύπτει και πρόσθετες δοκιμές της PSA.

PSA B71 2295 –> Για οχήματα κατασκευής πρίν το 1998 .Σχετική της ACEA A2/B2 και επιπλέον καλύπτει και πρόσθετες δοκιμές της PSA.

PSA B71 2296 –> Εισήχθη το 2009.Σχετική της ACEA A3/B4 και επιπλέον καλύπτει και πρόσθετες δοκιμές της PSA.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 257, 546 55 – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310421370

Κιν: 6977171792    

e-mail: fthinesmpataries@gmail.com

X